Lid worden

Lid worden van het ‘s-Hertogenbosch’ Vocaal Ensemble

Zing je graag klassiek repertoire? Als je belangstelling voor ons koor hebt, meld je je aan bij een lid van het bestuur (zie Info) of een koorlid. Koorervaring maakt de instroming gemakkelijker maar is niet verplicht. Ter kennismaking zing je dan een drietal keren tijdens een repetitie mee. Daarna wordt een stemtest afgenomen door de dirigent. De wekelijkse repetities zijn op woensdagavond van 20.15 – 22.30 uur, in de gymzaal van Basisschool Het Bossche Broek, Kuipertjeswal te ‘s-Hertogenbosch. Incidenteel is er een repetitiedag, meestal op zaterdag. Voorts wordt van je verwacht dat je thuis de muziek bestudeert, aan de hand van een repetitieschema. De contributie bedraagt €19,- per maand.