Info/contact

logo BVEStichting ‘s-Hertogenbosch’ Vocaal Ensemble

repetitie-adres: schoolgebouw Kuipertjeswal, ‘s-Hertogenbosch (hartje stad)

postadres: Bordeslaan 90 5223 MS ‘s-Hertogenbosch

Draag bij aan mooie betaalbare klassieke koormuziek! Doneer nu op ons rekeningnummer:

NL87 RABO 0336 7623 13

KvK: 41080901

info@shertogenboschvocaalensemble.nl

Voorzitter (a.i.)Els de Mooij-van de Water

secretaris (a.i.): Peter Elemans

Penningmeester: Wim van den Beuken

Andere bestuursleden: Hannie Poelstra

DirigentMarc Buijs