Winterconcert orkest Toermalijn 10 december 2017

Op 10 december zingen wij The Snow van Edward Elgar in het winterconcert van het Vughtse symphonieorkest Tourmalijn.

Kom en geniet!

10 december 2017
14.00 uur
Maurick College, Titus Brandsmalaan 1 Vught

Kaarten
volwassenen 7,50
< 18 jaar 2,50 reserveren penningmeester@orkesttoermalijn.nl

Of maak het bedrag (aantal x € 7,50) over op NL06 INGB 0657 0075 87
t.n.v. Orkest Toermalijn met vermelding van naam en aantal kaartjes

Sinds september 2017 storten wij zangers van het ‘s-Hertogenbosch Vocaal Ensemble ons op Händels Messiah. Uiteraard met versterking van onze gastzangers om de machtige koren volledig tot hun recht te laten komen.

Dirigent Marc Buijs heeft er een stevige kluif aan om de kenners van de muziek te matchen met onze stemmen. Want het moet wel zíjn interpretatie worden! Het tempo ligt hoog en de lat ook…

Iedere repetitie begint met coloraturen oefenen. Wiebelend, nerveus, gejaagd, met vier accentjes in de maat. Reken niet op een 19e eeuwse uitvoering, dit wordt jagen en jakkeren!

Marc Buijs blijft het herhalen: barokmuziek bevat vrijwel altijd een dansje. Een plechtstatige dans met koninklijke schreden, of swingende huppelnootjes. Het adagium is dus: zoek het dansje.

Reserveer de datum vast in je agenda: 14 april 2018 is het concert, begeleid door het orkest Florilegium Musicum.
Koop nu je kaarten, liefst voor je hele familie want dat levert je een gigantische korting op.